Risk


Risk

Fonden Protect skiljer sig från traditionella fonder beträffande förvaltningsinriktning och riskhantering. Fonden vänder sig därför till investerare som har goda kunskaper om de finansiella marknaderna. Det är viktigt att en potentiell investerare tar del av informationen i fondens Informationsbroschyr.

En investerare bör därför betrakta en investering i fonden som en långsiktig placering och ha en placeringshorisont på flera år.

Att investera i fonder innebär alltid ett risktagande. De pengar som investeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.