LÜSCH och Co REVISION AB REVIDERAR CRESCIT


Revisorer

Governance, risk och lagstiftning har förändrat branschen under de senaste åren. Framgång inom kapitalförvaltning är beroende av en dynamisk strategi i kombination med förmågan att möta de legala krav som ställs. Vi har valt att arbeta med Leif Lüsch som huvudansvarig revisor för fonden. Revisorn granskar bland annat räkenskaperna som ligger till grund för årsberättelsen för fonden.

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.