Ansvarsfull investering

Under januari 2015 undertecknade Crescit Asset Management AB Förenta Nationernas (FN:s) Principer för Ansvarsfulla Investeringar även kallade UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment). UN PRI:s principer bildar en referensram för de investerare som vill öka ansvarsfullheten i sin placeringsverksamhet. Kärnan i UN PRI:s innehåll är att beakta ansvarsfulla och etiska riktlinjer vid placeringsbeslut, att arbeta för förändringar genom aktivt ägarskap och att uppmuntra till rapportering om etiska aspekter i affärsverksamheten. För den intresserade finns mer att läsa om UN PRI på www.unpri.org. Se även informationen via länken nedan där det står mer detaljerat om Crescits åtagande.

LÄS MER HÄR

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Övrigt

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.