Styrelse


Crescits styrelse

Lauri Vaittinen – Styrelseordförande

Lauri Vaittinen sitter sedan våren 2019 i Crescits styrelse och representerar Mandatum Life:s ägande. Lauri är VD för Mandatum Asset Management och är ansvarig för rådgivning, riskkontroll samt R&D. Lauri innehar en M.Sc Finance från Helsinki School of Economics och har publicerat ett flertal akademiska artiklar inom Cross Asset Signals och Time Series Momentum.

Jonas Granholm – Verkställande Direktör

Jonas Granholm är verkställande direktör i Crescit. Jonas är ansvarig för fondens förvaltning. Tidigare fungerade han som globalt ansvarig för förvaltningen av Skanska-koncernens samtliga pensionsstiftelser. Lång erfarenhet från styrelsearbete i olika bolag och stiftelser utomlands så väl som i Sverige, riskkontroll, analys samt förvaltare av Skanskas svenska pensionsstiftelser. Fördjupade studier i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm samt Rensselaer Polytechnic Institute, USA. Ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Finland.

Christer Franzén – VD Ericsson Pensionsstiftelse

Christer Franzén sitter som styrelsemedlem i Crescit sedan 2013. Han är även kontaktperson i styrelsen i förhållande till riskfunktionen och ansvarig för intressekonflikter. Christer är CEO på Ericsson Pensionsstiftelse. Christer har en lång och gedigen erfarenhet av portföljförvaltning. Utbildad Civilekonom från Örebro Universitet samt finansiella studier vid Southern Methodist University – Cox School of Business.

Gustav Lundeborg

Gustav Lundeborg är vice verkställande direktör i Crescit. Gustav är ansvarig för fondens förvaltning. Tidigare fungerade Gustav som förvaltare av Skanska-koncernens svenska pensionsstiftelse.  Gustav har även varit ränte- och valutahandlare på Skanska under flera år. Gustav har en ekonomie magisterexamen från Uppsala universitet.

Carl Nordberg

Carl Nordberg är styrelsemedlem i Crescit Asset Management AB och han är även kontaktperson i styrelsen i förhållande till regelefterlevnadsfunktionen. Carl har i över ett decennium arbetat som portföljförvaltare på Postens Pensionsstiftelse med fokus på hedgefonder och valuta. Tidigare arbetade Carl på Länsförsäkringar Bank och innan det på Nordea Securities. Carl har en magistersexamen i ekonomi från Stockholms Universitet.

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.