EN SPECIALFOND MED KAPITALSKYDD OCH LÅGT KAPITALKRAV


NAV-kursen

Fondens mål är att över tiden ge en avkastning till sina andelsägare som motsvarar MSCI World indexet. Avkastningen skall dock vara mindre volatil än den allmänna utvecklingen i indexet över tiden.

Estimerad värdeutveckling,  2023-05-08

+0,00%

Avkastningsestimat innevarande månad

+7,05%

Avkastningsestimat 2023

Värdeutveckling per sista april 2023

+7,05%

Avkastning under 2023

 

-17,01%

Avkastning under 2022

+17,91%

Avkastning under 2021

 

Siffrorna avser estimerad avkastning efter förvaltningsarvoden.

För mer information senaste månadsrapport eller kontakta oss.

 

UTVECKLINGEN PER MÅNAD

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec YTD
2019 1.48% -4.92% 4.32% 1.03% -3.01% 1.14% 0.25% 2.50% 2.62% 5.20%
2020 -1.51% -4.75% 1.59% 0.83% 0.99% 0.63% 2.64% 4.97% -2.48% -3.00% 7.83% 2.60% 10.12%
2021 -0.06% 2.68% 2.46% 3.23% 0.57% 0.96% 1.61% 2.18% -3.26% 3.77% -0.64% 3.30% 17.91%
2022 -4.44% -2.31% 0.62% -3.23% -2.46% -4.50% 3.42% -3.03% -5.02% 3.67% 3.82% -4.39% -17.00%
2023 4.57% -1.07% 1.80% 1.65% 7.05%

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Övrigt

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.