Om oss


Fondbolaget

Vi är ett oberoende fondbolag som står under den svenska finansinspektionens tillsyn. Verksamheten bedrivs på Brahegatan 20 i Stockholm sedan april 2013, där vi förvaltar specialfonden Crescit. Sedan april 2014 har Crescit Asset Management AB det nya AIFMD-tillståndet. Redan under fondens första verksamma år passerades 1 miljard SEK under förvaltning.

Crescits affärsidé består i att utnyttja börsens långsiktiga värdetillväxt genom exponering via aktieindexderivat. Vi arbetar konsekvent med omfattande skydd för negativa börsutfall för att ha torrt krut kvar när positiva marknader infinner sig.

 

En noggrann portföljdiversifiering är a och o för att minska påverkan av aktiemarkandsbrus – det vi kallar ”risk på eller risk av”. Vår styrka består i att varje enskild derivatposition riskhanteras enskilt. Över tiden är målsättningen att vårt hantverk skall uppnå en avkastning som överstiger börsindex till en väsentligt lägre risk.

Vi vill ge våra investerare den bästa tänkbara servicen.
Det är enkelt att komma i kontakt med oss och vi utför alltid vårt arbete så gott och snabbt vi kan.

Hjärtligt välkommen att höra av dig!

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.