Investera


Crescit köpanmälan fysisk person

Crescit köpanmälan juridisk person

Investeringsguide

Den som vill teckna fondandelar i fonden Crescit ska skriftligen underrätta Crescit Asset Management AB senast fem bankdagar före sista bankdag för aktuellt månadsskifte. Denna skriftliga anmälan görs på blanketten “Crescit köpanmälan” ovan för fysisk respektive juridisk person. Blanketten skrivs ut, fylls i, skrivs under och skickas till oss tillsammans med eventuella övriga nödvändiga dokument (se anmälningssedeln) via ordinarie postgång. Kom ihåg att alla kopior måste vara vidimerade. Anmälan är bindande. Vid teckning av fondandelar måste dessutom insättningen vara Crescit Asset Management AB tillhanda senast tre bankdagar före sista bankdag för aktuellt månadsskifte.

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.