Fondens administration

Styrelsen har utsett Wahlstedt och Sageryd AB (WS) som ansvariga för fondens administration.  Alla portföljtransaktioner som utförs eller placeras av Protect sammanställs och rapporteras av WS.

I samband med att en portföljtransaktion utförs eller placeras av Protect ska motparten skicka affärsunderlaget (notan) till WS elektroniskt. I samband med detta ska Protect registrera transaktionen i en WEB-klient och WS får därigenom omedelbart kännedom om transaktionen. Därefter ”matchar” WS affärsunderlaget från motparten med registringen i WEB-klienten som utförts av Protect. WS ska meddela Crescit Asset Management vid eventuella avvikelser mellan affärsunderlaget och Protects registrering. WS kontrollerar även att eventuella courtagebelopp överensstämmer med eventuella avtal med motparten. WS ska instruera förvaringsinstitutet för avveckling av portföljtransaktionen.

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.