Klagomål


Vi på Crescit värnar om att du som kund är nöjd med våra tjänster och bemötande. Om du tycker att vi handlat fel i ett ärende vill vi få in dessa åsikter så att vi kan förbättra oss och bygga processer för att bli ännu bättre.
Vi ber dig att vid klagomål skriftligen inkomma med informationen via brev eller mail. När ett klagomål kommer in till oss utreds det skyndsamt och grundligt. Som kund hos Crescit kommer du att få ett skriftligt svar på ditt klagomål inom 14 dagar.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och kommunernas konsumentvägledning kan bistå med hjälp vid ett klagomålsärende. Ifall ett klagomålsärende hos Crescit avvisas kan man som kund även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Du som är investerare kan även kostnadsfritt få ta del av vår instruktion för klagomål.

Alla frågor rörande klagomål sköts av vår verkställande direktör som även är Crescits klagomålsansvarige, uppgifterna finner ni nedan.

Jonas Granholm
Brahegatan 20
114 37 Stockholm
jonas.granholm@crescit.se

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.