Protect

Fondens mål är att ge sina andelsägare en aktielik avkastning med tryggheten av ett kapitalskydd och att utbytet mellan avkastning och risk – den riskjusterade avkastningen – ska vara bättre än MSCI World Index.

För att uppnå detta mål kommer fond-förmögenheten att placeras dels i säker-ställda obligationer utgivna av stater och kassa (”Passiv del”) samt dels placeras i Total return swap och andra finansiella derivatinstrument (”Aktiv del”).

Fördelningen mellan den Aktiva och Passiva delen kommer att ändras över tiden som en funktion av marknads-utvecklingen. Då den aktiva delen investeras i en total return swap och eller andra finansiella derivatinstrument är det viktigt att göra skillnad på exponering och marknadsvärdering. Fondens avkastning och finansiella risk härstammar primärt från aktiemarknaden och följsamheten med marknaden kommer under vissa perioder vara likvärdig med aktiemarknaden.

Den Passiva delen har en lång löptid och skapar kapitalskyddet som vid varje given tidpunkt skyddar emot fallande aktiemarknader för att begränsa Fondens nedsida. Kostnaden för skyddet kommer att delvis finansieras genom att kortsiktigt begränsa möjligheten till uppgång. Över tiden kommer den begränsade nedsidan sänka risken och ge en möjlighet att utnyttja ränta på ränta för att uppnå aktie-avkastning.

I den Aktiva delen tar Fonden långa och korta positioner i huvudsak aktierelaterade derivatinstrument. Handel i olika derivat-instrument är en del av Fondens arbete.

För mer detaljerad information om fonden läs faktabladet och informationsbroschyren.

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.