Protect

Rapporter


Fondens mål är att över tid uppnå en avkastning i paritet med MSCI World indexet till sina andelsägare. Avkastningen skall vara mindre volatil än den allmänna utvecklingen på indexet över tiden.

Månadsbrev

Halvårsrapporter

 

Halvårsrapport avseende 2019

 

Helårsrapporter

 

Helårsrapport avseende 2019 (publiceras i mars 2020)

 

Legal information

Sektioner


Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.