• Crescit Protect, aktielik avkastning med skyddad nedsida

  • Crescit, en svensk specialfond med stabil avkastning till låg risk

  • Ansvarsfull investering

PROTECT I SIFFROR

+2,46%

Avkastningsestimat oktober

Uppdaterat per 2021-10-15

-3,26%

Avkastning augusti

Uppdaterat per 2021-09-30

 

+13,43%

Avkastningsestimat under 2021

Uppdaterat per 2021-10-15

CRESCIT I SIFFROR

+0,74%

Avkastning oktober

Uppdaterat per 2021-10-15

-1,40%

Avkastning september

Uppdaterat per 2021-09-30

+10,99%

Avkastning under 2021

Uppdaterat per 2020-09-30

Nav-kursen för september är nu klar

Fondens mål är en årlig positiv avkastning till sina andelsägare. Avkastningen skall vara mindre volatil än den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden över tiden.

Årsberättelsen för Crescit 2020

Crescits årsberättelse för 2020 är klar.

Crescit styrelse

Vi välkomnar Lauri Vaittinen som ny styrelseordförande i Crescit Asset Management AB.

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Övrigt

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.